Şirket İlkelerimiz

Etik ilkelerimiz, şirket kültürünü oluşturan ve yansıtan en temel değerlerimizdir.

Çalışanlarımızın korunmasını ve şirketimizin bir parçası olarak onlara yol göstermeyi amaçlar niteliktedir.

Etik davranış ilkelerine uyum sağlanması çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Bu kapsamda etik değerlerimizin tüm çalışanlarımızın kültürü olacak şekilde yaygınlaştırılması ve farkındalığın sağlanması hedeflenmektedir.

e

Çalışanlara eşit fırsatlar sağlamak.

Şirketin kaynaklarının uygunsuz kullanımına izin vermemek.

Daima güler yüzlü, şeffaf ve dürüst olmak.

Kurumsal bilgileri herhangi bir zarara ya da kötü kullanıma karşı korumak.

Çalışanlara, müşterilere ve iş ortaklarına sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak.

Çevre sağlığı ve iş güvenliği konusunda tehdit oluşturan her türlü koşulları gidermek.

Teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve daha iyi hizmet için teknoloji yatırımı yapmak.

Müşterilerin beklentilerini tespit etmek ve bu beklentileri aşmak için hizmetleri geliştirmek.

Sosyal ve toplumsal sorumlulukla hareket etmek ve faaliyet gösterilen bölgenin gelişimine katkıda bulunmak.

Kalitede sürekliliği sağlamak için, yönetim kalitesini geliştirmek, gerekli yönetim sistemlerini hayata geçirmek.

Müşterileri, tedarikçileri ve toplumu da içeren tüm paydaşlarının beklentilerinin bilincinde , Bütün faaliyetlerimizde iş ahlakının temel değerlerine sahip çıkar ve etik kurallara uygun hareket etme bilincinde olmak.

Şirket kayıtlarına ve bilgilerine izinsiz erişime, bunların gizliliğine zarar verilmesine, çalınmasına, müşteriye ya da çalışana ilişkin bir kaydın izinsiz bir şekilde kötü amaçlı kullanımına, çalışma ortamına zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunulmasına hiçbir şekilde izin vermemek.

Benzersiz Ürün Kategorilerimiz

Gıda Takviyeleri

Beslenme, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez koşullarından biridir.

Kahve & Çaylar

Her toplum kendine göre anlamlar yüklemiştir kahveye; kendine göre kavurmuş, demlemiş ve sunmuştur.

Kolloidal Grubu

Günlük yaşam içerisinde pek çok kişinin duyduğu kelimeler arasında kolloid gelir.

Dış Beslenme Ürünleri

Kişisel bakımın sağlanması için kullanılan birçok ürün bulunur. Cilt ve saç bakımı başta olmak üzere vücut bakımı da sağlayan bu ürünlerin pek çok çeşidi var.

Transdermal Bant

Transdermal bantlar, günümüzde giderek daha popüler hale gelen bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır.